Stichting Felix Meritis

Stichting Felix Meritis is opgericht op 22 maart 2018 en statutair gevestigd in Amsterdam.

Het bestuur van de stichting bestaat:

Michiel van Schooten, voorzitter

Carolijn Borgdorff, secretaris

Rashid Azimullah, penningmeester

Anahita Farokhi

Benien van Berkel

De (neven)activiteiten van de bestuursleden vindt u hier.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 71215832.

Keizersgracht 324, 1016 EZ Amsterdam, (020) 627 94 77

Stichting Felix Meritis heeft een culturele ANBI status

ANBI-formulier

RSIN/fiscaal nummer 858626974

Beleidsplan Stichting Felix Meritis 2021-2024

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018