Check het hele programma

ma 28 sep — ma 1 mrt

Expo [at] De Dwaalgang

Onderdeel van Me, Myself & A.I.

Me, Myself & A.I.

Dit programma heeft al plaatsgevonden

The exhibition can be visited on workdays between 10:00AM and 05:00PM.

(English text below)

Foam invites: Clément Lambelet.

Op zoek naar rust en genieten, met kunst in een klein hoekje? Bezoek De Dwaalgang.

Is het een stiekeme gang, een langwerpig hok, een bezemkast zonder gereedschap? Het is De Dwaalgang, de best verstopte plek van Felix. Ooit een boekenkast waar oude, stoffige boeken huisden, nu van alles wat, maar vooral: een plek om tot rust te komen. Niet het rechte pad te bewandelen, maar af te dwalen.

Bij De Dwaalgang kan je terecht voor wisselende mini-exposities op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Tijdens onze eerste expositie werken we samen met Foam. Felix Meritis en Foam go way back: in 2014 was er al de culturele ‘pop-up store’ van Foam at Felix.

Foam x Felix

Voor onze allereerste expo vertonen wij in samenwerking met Foam werk van Clément Lambelet (1991, CH). Zijn twee series Collateral Visions en Happiness is the Only True Emotion (2016-2017) gaan over ontwikkelingen in beeldherkenningssystemen die leiden tot steeds meer geautomatiseerde vormen van bewaking en persoonsidentificatie. Lambelet zoekt naar de mazen in dit snel ontwikkelende ‘algoritmisch ecosysteem’. Hij doorzocht online gevonden surveillance-beelden, op zoek naar details die per ongeluk door de camera waren vastgelegd; zoals twee grazende ezels middenin een Amerikaanse drone-aanval op een IS-doelwit. Ook verdiepte hij zich in de grafische, bijna vrolijk ogende weergave van oorlogsstatistieken. De alledaagse taferelen in Collateral Visions dwingen de kijker om de dagelijkse realiteit achter de visuele abstrahering van geweld onder ogen te zien.

Middelpunt van de serie is een variatie op de gravure van Albrecht Dürer van Adam en Eva in de Hof van Eden uit 1504, ditmaal gemaakt met een bodyscanner die ook op vliegvelden wordt gebruikt. Dürer was ervan overtuigd dat de ideale verhoudingen van het menselijk lichaam met mathematische formules konden worden benaderd. Lambelet bevraagt het tot cijfers reduceren van het menselijk lichaam, door aan te tonen dat algoritmes (gemaakt voor efficiëntie) bevooroordeeld kunnen zijn. Met het werk Happiness is the Only True Emotion, te zien in de laatste twee nissen, belicht de kunstenaar de tekortkomingen van emotieherkenningstechnologie, die slechts in staat is geluk te herkennen.


Deze expositie is samengesteld door Foam, Fotografiemuseum Amsterdam. Ze is mede mogelijk gemaakt door Kleurgamma Fine-Art Photolab en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er niet veel mensen tegelijk de Dwaalgang in. Ons anderhalvemeterprotocol vind je hier.

Foam invites: Clément Lambelet

Find a little peace and quiet in the smallest museum of Amsterdam: De Dwaalgang.

Is it a sneaky corridor, an elongated loft, a broom cupboard without tools? It is De Dwaalgang, Felix’s secret corridor. Once this corridor was filled with dusty books, nowadays: a little bit of everything, but above all: a place to relax. Not to walk the right path, but to wander.

You can visit De Dwaalgang for changing exhibitions at the intersection of art, science and technology. For our first expo we work together with (photography museum) Foam. Felix Meritis and Foam go way back: in 2014 there already was the cultural ‘pop-up store’ of Foam at Felix.

Foam x Felix

For our very first expo Foam invited Clément Lambelet (1991, CH). His two series Collateral Visions and Happiness is the Only True Emotion (2016-2017) deal with developments in image recognition systems that lead to increasingly automated forms of surveillance and person identification. Lambelet searches for loopholes in this rapidly developing “algorithmic ecosystem”. He searched surveillance images found online, looking for details accidentally captured by the camera. For example, an image of two grazing donkeys in the middle of a US drone attack on an IS target. He also immersed himself in the graphical, almost cheerful-looking representation of war statistics. The everyday scenes in Collateral Visions compel the viewer to face the daily reality behind the visual abstraction of violence.

The centerpiece of the series is a variation on the engraving of Albrecht Dürer of Adam and Eve in the Garden of Eden from 1504, this time made with a body scanner that is also used at airports. Dürer was convinced that the ideal proportions of the human body could be approximated with mathematical formulas. Lambelet questions the reduction of the human body to numbers, by showing that algorithms (made for efficiency) can be biased. With the work Happiness is the Only True Emotion the artist highlights the shortcomings of emotion recognition technology, which is only able to recognize happiness.


This exhibition is curated by Foam, Fotografiemuseum Amsterdam. It was made possible in part by Kleurgamma Fine-Art Photolab and the Amsterdam Fund for the Arts.

Our 1,5M policy can be found here.