1,5m protocol

(English text below)

Alle bezoekers krijgen de informatie op deze pagina voorafgaand aan een programma via een servicemail in de mail.

Werkend volgens het 1,5m protocol en met in achtneming van de RIVM-richtlijnen heeft Felix Meritis aanvullende huisregels opgesteld voor bezoekers, medewerkers en sprekers/bespelers om een veilige omgeving te kunnen creëren.

Minimaal 1,5 meter afstand
Houd je tijdens jouw bezoek aan de richtlijnen van het RIVM: blijf thuis bij symptomen en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere bezoekers en medewerkers. Wij maken dit mogelijk door middel van een aantal aanpassingen:

 • Kaartverkoop: Tickets kunnen voorafgaand aan het programma online via de website van Felix Meritis worden gekocht of aan de kassa vanaf een uur voor aanvang. Printen van een ticket is bij ons niet nodig. Medewerkers voeren op veilige wijze ticketcontroles uit.
 • Inloop: Felix Meritis is doorgaans een uur voor aanvang van een programma toegankelijk, tenzij anders vermeld. We verzoeken bezoekers zo vroeg mogelijk te komen, zodat de 1,5m afstand tussen bezoekers zo makkelijk mogelijk gehouden kan worden.
 • Looproutes: er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toegepast op de looproutes van bezoekers. De routes wijzen zich vanzelf, of je wordt door één van onze medewerkers begeleid.
 • Hygiene: tijdens het programma zijn er op verschillende plekken desinfectie-stations waar bezoekers gebruik van kunnen maken.
 • Tijdens het programma: Bij Felix Meritis zijn geen tribunes. Losse stoelen staan vast uitgemeten op 1,5m afstand van elkaar. Je kunt dus niet schuiven met de stoelen. In elke zaal is een bar, waar voor, tijdens, en na het programma drankjes te koop zijn, alleen met contactloze pin betalingen. Uiteraard kun je alleen je drankjes halen en nuttig je die op je stoel. Verder word je aan de bar geacht afstand te houden van elkaar als een rij vormt.
 • Toiletten: Voor, tijdens en na het programma is het mogelijk om gebruik te maken van de toiletten. Deze worden tussendoor schoongemaakt.

English text:

This information will also be sent via email to the person who purchased the tickets.

Working with a 1.5m protocol, in accordance with the RIVM guidelines, Felix Meritis has set additional house rules for visitors, employees and speakers/players to create a safe environment. The rules on this page are just for the visitors. 

Keep your distance, a minimum of 1,5 meter
During your visit, stick to the RIVM (Dutch Health Organization) guidelines: stay at home when you have symptoms and keep a minimum distance of 1.5 meters from other visitors and employees. We’ve made this possible through a number of adjustments:

 • Ticket sales: tickets are available online at the Felix Meritis website prior to the program or at the box office from one hour before the program starts. You do not need to print your ticket. Employees conduct ticket checks safely.
 • Arriving to the venue: to ensure that a distance of 1.5m can be kept as you arrive to the venue, each visitor is allocated a time slot to arrive. Check your ticket to see what time slot you have.
 • Walking routes: one-way traffic is applied as much as possible. The routes are self-explanatory, otherwise you will be guided by one of our employees.
 • Hygiene: at the venue, there are hygiene stations at various locations that visitors can use to disinfect. Please use them. After using the bathroom, please wash your hands thoroughly.
 • During the program: the conventional audience arena has been removed from the theater space, so we can offer alternative seating that allows 1,5m distance between each visitor. We kindly ask you to not move the seats, because they have been measured out. There will be a bar in the downstairs area or in the theater space itself open before , during and after the program. Only card payment is accepted at this time. It’s only allowed to consume your drinks at your table or chair, not the bar.
 • Toilets: Toilets will be cleaned before and after the program. You can use them at any time during the evening.

Thank you for following the house rules and enjoy the program!