Terug naar overzicht

wo 18 nov

The Hmm ON the power of Facebook

Aanvang
20:00
Dit programma heeft al plaatsgevonden

Register for this online event through The Hmm website.

The third online installment in The Hmm ON… series at Felix Meritis: the power of Facebook. Together with The Hmm and three of their guests, we try to get a better understanding of the power of Facebook, our privacy and more. Join us in this online talkshow!

(Nederlandse tekst onderaan)

Now that we are extremely online due to the Corona crisis, we are living in Mark Zuckerberg’s wet dream. In April 2020, when large parts of the world were in lockdown, Facebook was the most used social media platform worldwide. We were in contact with our family via WhatsApp. On Instagram we saw how our friends spent their days at home. And via Facebook we kept up to date with the latest corona news.

Last year, not only did the platform’s power increase, but so did criticism against it. At the beginning of the pandemic, when reliable information about the virus was literally a matter of life and death, Facebook was struggling with their content moderation and posts were increasingly reviewed by AI. With the platform’s past history with the Brexit referendum and the 2016 US elections via the Cambridge Analytica scandal, the platform is being more closely watched than ever before. Even within the company itself. When Trump’s inflammatory posts were not removed, since the platform doesn’t see itself as ‘arbiter of truth’, many of Facebook’s own employees conducted a “virtual walkout“. On top of that, Facebook was one of the Big Tech companies to be questioned about antitrust and privacy last summer.

What makes Facebook so powerful? It’s not only the way they bring information to us, but also how they extract information from us via their platforms— Facebook, WhatsApp and Instagram. The sophistication of location-based tracking, coupled with the personal data that the company has about users and their behaviour online, creates an environment where people are convinced that their phones are listening to them and serving up ads based on those conversations. Products like funny face filters, Stories and voice messages via WhatsApp are just hooks that lure us into the extractive economy of ‘surveillance capitalism’, a term introduced by philosopher and social psychologist Shoshana Zuboff.

During this The Hmm ON event we try to better understand the power of Facebook and we’ve invited three speakers to answer the following questions: how can we become more aware of how these systems operate when they are purposely made invisible to us? Can we continue to use the social media platforms Facebook is offering us in ways that don’t compromise our right to privacy? And to what extent are we our data?

Register for this online event through The Hmm website.

The Hmm ON …

We’re using face filters to make ourselves prettier, track our daily steps on our iPhones, and rely on Google Maps to find our destination. But what exactly is the impact of these technologies? With The Hmm on …, in Corona-free times hosted by Felix Meritis in Amsterdam, we reflect on these playful, serious, and sometimes disturbing developments in internet culture.

The series is kindly supported by the Creative Industries fund and Amsterdam Fund for the Arts.


Nederlandse tekst

Het derde deel in de serie The Hmm ON… bij Felix Meritis: the power of Facebook. Samen met The Hmm en drie van hun gasten proberen we een beter begrip te krijgen van de kracht van Facebook, onze privacy en meer. Praat mee in de online talkshow!

Nu we extreem online zijn vanwege de Corona-crisis, leven we in een natte droom van Mark Zuckerberg. In april 2020, toen grote delen van de wereld in lockdown zaten, was Facebook wereldwijd het meest gebruikte social media platform. Via WhatsApp hadden we contact met de familie en op Instagram zagen we hoe vrienden hun dagen thuis doorbrachten. En via Facebook bleven we op de hoogte van het laatste coronanieuws.

Vorig jaar nam niet alleen het vermogen van het platform toe, maar ook de kritiek erop. Aan het begin van de pandemie, toen betrouwbare informatie over het virus letterlijk een kwestie van leven en dood was, worstelde Facebook met het modereren van inhoud en werden posts steeds vaker beoordeeld door kunstmatige intelligentie. Door het handelen van het platform rondom het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen van 2016 via het Cambridge Analytica-schandaal, wordt het platform nauwer in de gaten gehouden dan ooit tevoren. Zelfs binnen het bedrijf zelf. Toen de opruiende berichten van Trump niet werden verwijderd, omdat het platform zichzelf niet ziet als ‘scheidsrechter van de waarheid’ wilde neerzetten, hebben veel van de eigen medewerkers van Facebook een ‘virtuele walk-out’ gehouden. Bovendien was Facebook afgelopen zomer een van de Big Tech-bedrijven die werd ondervraagd over anti-trust en privacy.

Wat maakt Facebook zo machtig? Het is niet alleen de manier waarop ze ons informatie presenteren, maar ook hoe ze informatie van ons krijgen via hun platforms – Facebook, WhatsApp en Instagram. Het verbeteren van location based tracking, in combinatie met de persoonlijke gegevens die het bedrijf heeft van gebruikers en hun online gedrag, creëert een omgeving waarin mensen ervan overtuigd zijn dat hun telefoons naar hen luisteren en advertenties weergeven op basis van die gesprekken. Producten zoals grappige gezichtsfilters, verhalen en spraakberichten via WhatsApp zijn slechts manieren om ons naar de economie van ‘surveillance capitalism’ lokken, een term geïntroduceerd door filosoof en sociaal psycholoog Shoshana Zuboff.

Tijdens dit The Hmm ON… event proberen we de kracht van Facebook beter te begrijpen en hebben we drie sprekers uitgenodigd om de volgende vragen te beantwoorden: hoe kunnen we ons meer bewust worden van hoe deze systemen werken als ze met opzet onzichtbaar zijn gemaakt voor ons? Kunnen we de sociale mediaplatforms die Facebook ons ​​aanbiedt blijven gebruiken op manieren die ons recht op privacy niet in gevaar brengen? En in hoeverre zijn we onze gegevens?

Schrijf je in voor dit online evenement via de website van The Hmm. Het programma is Engels gesproken.

The Hmm ON…


We gebruiken gezichtsfilters om onszelf mooier te maken, houden onze dagelijkse stappen bij op onze iPhones en vertrouwen op Google Maps om onze bestemming te vinden. Maar wat is de impact van deze technologieën? Met The Hmm ON…, in Corona-vrije tijden gehost door Felix Meritis in Amsterdam, reflecteren we op deze speelse, serieuze en soms verontrustende ontwikkelingen in de internetcultuur.

De serie wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.