Terug naar overzicht

vr 15 apr — zo 31 jul

Expo [at] De Dwaalgang

Dit programma heeft al plaatsgevonden

De expo loopt drie maanden en is te bezoeken voor, na of tijdens één van onze culturele programma’s.

(English text below)

Op zoek naar rust en genieten, met kunst in een klein hoekje? Bezoek De Dwaalgang.

Welkom, beste dwaler. Is het een stiekeme gang, een langwerpig hok, een bezemkast zonder gereedschap? Het is De Dwaalgang, de best verstopte plek van Felix. Ooit een boekenkast waar oude, stoffige boeken huisden, nu van alles wat, maar vooral: een plek om tot rust te komen. Niet het rechte pad te bewandelen, maar af te dwalen.

De Dwaalgang is de best verstopte plek van Felix Meritis waar je terecht kan voor wisselende exposities op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

HENK is een magisch-realistisch portret in film, mode en fotografie, over de Surinaams-Nederlandse conciërge van de Rietveld Academie in Amsterdam. De film is gemaakt door Sarah Blok en Lisa Konno en gaat op 15 april in première in Felix Meritis.

Gekleed in een modecollectie geïnspireerd op zijn leven, presenteert Henk ons ​​zijn unieke kijk op migratie en succes. Zijn totale afwezigheid van herkenningsdrang maakt hem tot een uitzondering in deze tijd, en vooral in het domein van de kunstacademie, waar studenten ernaar streven om gezien te worden.

Tijdens het filmen van de HENK-film legde fotograaf Coco Olakunle Henk en zijn zonen op een persoonlijke en intieme manier vast. Deze fotoserie wordt hier tentoongesteld in Felix Meritis.

Coco Olakunle  legt het liefst niet-professionele modellen vast en verkent de vage scheidslijnen tussen mode en documentaire. Haar zoektocht naar deze cross-over tussen stijlen past perfect in de samenwerking tussen modeontwerper Lisa Konno en regisseur Sarah Blok, voor wie HENK de laatste en derde film is in hun modedocumentaire-trilogie over vaders met een migratieachtergrond. Modellen en muzen die niet alleen inspireren in uiterlijk, maar ook in visie. De fotoserie is bedoeld om de menselijke connectie te vieren die mode kan brengen wanneer het wordt gebruikt om een ​​persoon als Henk te portretteren en een ode te brengen. De collectie gebruikt referenties uit het dagelijkse leven van Henk, zoals sleutels en cargozakken, en verandert deze in ornamenten om zijn rol als conciërge te symboliseren en te verheffen. Theedoekpatronen en Surinaamse ‘knopen’ (mattenkloppers) vertegenwoordigen Henks rol als vader.

English

Find a little peace and quiet in the smallest museum of Amsterdam: De Dwaalgang.

Welcome, dear wanderer. Is it a sneaky corridor, an elongated loft, a broom cupboard without tools? It is De Dwaalgang, Felix’s secret corridor. Once this corridor was filled with dusty books, nowadays: a little bit of everything, but above all: a place to relax. Not to walk the right path, but to wander.

You can visit De Dwaalgang for changing exhibitions at the intersection of art, science and technology.

HENK is a magic-realistic portrait in film, fashion and photography, about the Surinamese-Dutch caretaker of the Rietveld Art Academy in Amsterdam. The movie was made by Sarah Blok and Lisa Konno.

Dressed in a fashion collection inspired by his life, Henk presents us his unique view on migration and success. His total absence of urge for recognition makes him an exception in this day and age, and more importantly in the domain of the art academy, where students strive to be seen.

While filming the HENK movie, photographer Coco Olakunle captured Henk and his sons in a personal an intimate way. This photo series is exhibited here in Felix Meritis.

Coco Olakunle prefers capturing non-professional models, exploring the blurred lines between fashion and documentary. Her search for this crossover between styles fits perfectly within the collaboration between fashion designer Lisa Konno and director Sarah Blok, for whom HENK is the last and third film in their fashion-documentary trilogy about dads with a migration background. Models and muses who not only inspire in looks, but in vision.

The photo series aims to celebrate the human connection that fashion can bring when it’s used to portray and bring an ode to a person like Henk. The collection uses references out of Henk’s daily life such as keys and cargo pockets and and turns them into ornaments to symbolise and elevate his role as caretaker. Teatowel patterns and Surinamese ‘knots’ (mattenkloppers) represents Henk’s role as a father.

Photography: Coco Olankunle

Fashion: Lisa Konno

Models: Henk Shakison, Luca Shakison, Valentino Shakison

Watch HENK now on 2DOC.NL